Książka Andrzeja Wajdy z roku 1994 wydana przez Wydawnictwo Bellona
Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Stosunków Społecznych,
jako materiał pomocniczy do kształcenia obywatelskiego w wojsku polskim.

Okładka książki Andrzeja Wajdy Poradnik Mówcy

Okładka książki Andrzeja Wajdy Poradnik Mówcy

Spis treści

Wstęp
O kulturze języka
Społeczna rola języka
Przygotowanie przemówienia
Kto szuka, znajduje
Porządek dziełem mędrca
Stosownie i skutecznie
Jak wspierać pamięć?
Żeby nas słuchano
Mówca w akcji
Być sobą
Mówca – rozmówca
O sztuce współdziałania
Kształty żywego słowa
O technice wymowy
O estetyce wymowy
O interpretacji
O pożytkach z głośnego czytania
Literatura