Śladami wielkich mówców

ŚLADAMI WIELKICH MÓWCÓW Śladami wielkich mówców - Władysław Dajewski

„Czytelnik znajdzie w niej obok omówienia głównych zagadnień retoryki także
przedstawienie zasad, wskazań i zaleceń wraz z ich motywacją.
Cytowane fragmenty przemówień wybitnych mówców mają charakter
przykładów ilustrujących tezy teoretyczne i oczywiście nie stanowią żadnych wzorów…”

 

SPIS TREŚCI

Wstęp
Czy wymowa jest sztuką
Rozum, serce i wola
Jak opracowywać przemówienie
Na mównicy
Kilka kart z dziejów wymowy

***

Autor: Władysław Dajewski
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970