Po szczeblach słowa. Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą

Po szczeblach słowa. Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą.”  Dale Carnegie

Ksiażka - Po szczeblach słowa

Po szczeblach słowa. Dale Carnegie

Autor legendarnej książki Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, swą karierę wybitnego „nauczyciela życia” dwudziestego wieku rozpoczął od nauczania sztuki publicznego przemawiania.

Jego klasyczne opracowanie na ten temat ukazało się w 1926 roku, doczekawszy się wielu skróconych wersji. To nowe uaktualnione wydanie, zachowuje pełny wachlarz koncepcji i metod, jakie zawierała wersja oryginalna – łącznie z ćwiczeniami głosu, zamykającymi każdy rozdział, według pierwotnego zamysłu autora. Przeniesiony z wersji oryginalnej aneks, obejmuje pełną treść trzech klasycznych esejów z zakresu samorozwoju: Ziemia diamentów Russella H. Conwella, Wiadomość dla Garcii Elberta Hubbarda oraz Tak, jak człowiek myśli Jamesa Allena.

Niniejsza książka Dale’a Carniegie’go jest znakomitym przewodnikiem po wszystkich aspektach przemówień publicznych, od sposobu mówienia, oddychania, postawy przed audytorium, po budowę mowy, i sposób jej wygłoszenia. Autor kładzie także szczególny nacisk na psychologiczny aspekt wystąpień publicznych, na oddziaływanie na emocje słuchaczy.

 

Książka zawiera też bardzo dużo przykładów mów, które przeszły do historii (nie tylko amerykańskiej czy angielskiej) ale też wierszy, fragmentów dzieł literackich czy powiedzeń sławnych ludzi – a wszystko po, by jaśniej i atrakcyjniej przedstawić i udokumentować tezy autora. Jest to jakby książka w książce, tak wiele znakomitych nazwisk przywołał Carnegie. Czyta się ten poradnik jak dobrą powieść, gęsto inkrustowaną poczuciem humoru.

Czytając tę książkę dowiesz się m.in.:
– jakie są podstawowe elementy przygotowanie i wygłaszania mowy
– jak należy opracować potrzebne informację
– jak skupić uwagę słuchaczy
– jak wzbogacić mowę o przykłady, anegdoty, statystki i analogie
– jak przekonać słuchaczy do przyjęcia tego, co chcesz im powiedzieć
– jak wykorzystać język ciała do wzmocnienia przekazu
– kiedy i jak posługiwać się humorem
– jak pamiętać o tym, co chcesz powiedzieć, bez konieczności uczenia się na pamięć
– jak stworzyć swój własny styl i osobowość sceniczną