Sukces wg Winstona Churchilla

Cytat: Sukces polega na tym, by iść od porażki do porażki nie tracąc entuzjazmu

Suk­ces po­lega na tym, by iść od po­rażki do po­rażki nie tracąc entuzjazmu
Winston Churchill

Jestem Trenerem Wystąpień Publicznych, prowadzę szkolenia managerskie w zakresie wystąpień publicznych "przemawiania" oraz szkolenia trenerskie.