Czy John F. Kennedy nauczył się charyzmy?

Jak pokazuje historia, przywódcy bez charyzmy też sobie radzą.

Jak pokazuje historia, przywódcy z charyzmą są bardziej popularni i zapamiętywani, bardziej skuteczni. Jednym z charyzmatycznych przywódców był John F. Kennedy.

Wielu przywódców zabiega o opinię charyzmatycznego mówcy, jednak nie wszystkim jest ona dana.

Charyzma dla przywódcy jest potężnym narzędziem pozwalającym na osiąganie przychylności i wsparcia dla jego działań. Charyzma, to słowo pochodzące z języka greckiego „charism” oznaczające dar i tak jest postrzegane przez większość. Nie daj się jednak wprowadzić, zwieść, że trzeba się urodzić przywódcą charyzmatycznym.

Niektórzy mogą się tacy urodzić, to możliwe, ale nie wszyscy.

Przeczytaj cały artykuł na stronie:
http://www.arbiz.pl/czy-john-f.-kennedy-nauczyl-sie-charyzmy.html