Wystąpienia publiczne i przekonanie mówcy o sobie

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE i PRZEKONANIE MÓWCY O SOBIE,
to kluczowa kwestia dla Twojego przemówienia.

To jak się postrzegasz ma wpływ na Twoje zachowanie, na Twoją komunikację werbalną i niewerbalną.
Postrzeganie siebie wpływa na Twoje samopoczucie i w konsekwencji na odbiór przez słuchaczy, którzy ocenią Cię jako osobę nieprzygotowaną, może słabą, a tego żaden mówca nie chce.

Weź kartkę papieru i napisz na niej 50 cech przymiotników pozytywnych swojej osoby.
Niech będzie to początek do zbudowania większej pewności siebie.

W USA przeprowadzono takie badanie na grupie 100 studentów, a także później w Polsce na grupie 100 studentów.
Taka sama grupa, ale wyniki były odmienne. Amerykańscy studenci osiągali przeciętny wynik 35 na 50,a w Polsce 10 do 15 punktów.

Takie nasze przekonanie o sobie ma wpływ na całe życie i także wystąpienia publiczne.

Znajdź w sobie potencjał i wartości, pielęgnuj je i ćwicz wystąpienia publiczne.