Wszyscy tak mówią, ale czy wiedzą co – ZADZIAŁO SIĘ

Błędy mówców i nie tylko „ZADZIAĆ SIĘ”

Bywam na szkoleniach. Oglądam telewizję. Słucham ludzi.

Tak wielu używa słowa „zadziać” nieświadomie…

 

Przykład:
Mamy szkolenie podczas którego omawiamy daną sytuację.
Trener mówi „zobaczmy, co zadziało się w tej scenie”
Oczywiście trenerowi chodzi o „co się wydarzyło” w tej scenie.

Powinniśmy wiedzieć, że
ZADZIAĆ SIĘ oznacza ZAGUBIĆ…(zagubić)