Wystąpienia Publiczne Błędy mówcy i feedback

Refleksje Andrzeja przy kawie #6

Zastanawiałem się, czy jako osoba ucząca od 11 lat przemawiania, czy też popełniam błędy.
I tak popełniam błędy.
Czy wyciągam z tego wnioski?
Czy feedback jest dla mnie ważny?

Podaję jeden, dwa przykłady popełnionych przeze mnie błędów „w oczach studenta” i co z tym zrobiłem.

Pytanie do Ciebie: Czy mówcy są świadomi swoich błędów?

#wystąpieniapubliczne #przemawianie #mówca #trenerwystąpieńpublicznych #autoprezentacja #refleksjeandrzejaprzykawie #prezentacja #feedback