Wystąpienia Publiczne – Nastawienie mówcy vs widowni

Wystąpienia Publiczne — Nastawienie mówcy vs słuchaczy

Jakże często mówca zakłada, że przemówienie mu nie wyjdzie.

Czy musi tak myśleć?