Autoprezentacja latem z błędem — Spotkanie, Wystąpienie Publiczne

Refleksje Andrzeja przy kawie #10

Latem, idąc do banku, czasem w firmie możesz zauważyć pracowników w koszulach z krótkim rękawkiem i krawacie.
Koszula z krótkim rękawkiem jest nieoficjalna, a krawat oficjalny i mamy tu sprzeczność.
Jeśli nasz rozmówca będzie tego świadomy, a my niefortunnie będziemy mieli krótki rękawek i krawat, to zrobimy na nim złe wrażenie… On nam o tym nie powie, ale pomyśli.
Jeśli możesz, to unikaj takiej stylizacji.