Wystąpienie Publiczne — Ćwiczenie w domu z gazetą

Refleksje Andrzeja przy kawie #11

Jako Trener Wystąpień Publicznych odbieram wiele telefonów wyrażających chęć,
jednak nie zawsze ktoś może, chce przyjechać i skorzystać z mojej pomocy.
Pyta się wtedy, jak sam może sobie pomóc?

Chcąc pomóc, mówię, że jest prosty sposób, w jaki może sam sobie pomóc.
Polecam wzięcie gazety i na chybił trafił wybór słowa i przemawianie przez 90 sekund w temacie wybranego słowa.
Oczywiście mówię, że dobrze jest nagrywać na video te mowy oraz od poniedziałku do piątku.
I tak przez miesiąc. Te dwadzieścia nagrań dużo zmieni.
Sam będzie mógł się przekonać, oglądając nagrania, a też poczuje się lepiej.
I co jest ważne. Nic to nie kosztuje i może zacząć od razu.

Refleksja jest taka, że każdy może poprawić swoje wystąpienia publiczne.

 

#wystąpieniapubliczne #przemawianie #prezentacje #autoprezentacja #refleksjeandrzejaprzykawie #trenerwystąpieńpublicznych #mówca #andrzejróżański #wizerunek #spotkanie #szkolenia