Wystąpienia Publiczne — Grzech pierworodny Brak przygotowania

Refleksje Andrzeja przy kawie #9

Przy okazji wystąpienia publicznego, prezentacji, czy spotkania zastanawiasz się, czasem zapomnisz się przygotować.
Mnie się zdarzyło i było to dla mnie przykre doświadczenie, które pamiętam do dzisiaj.
Może się nie chcieć, ale zawsze warto się przygotować i być odebranym, jako kompetentny mówca.

#wystąpieniapubliczne #przemawianie #prezentacje #autoprezentacja
#refleksjeandrzejaprzykawie #trenerwystąpieńpublicznych #mówca
#andrzejróżański #wizerunek #spotkanie